Hlubiny spánku

Hlubiny spánku

Probudí vás i sebemenší vzruch nebo spíte jako „zabití“? Často záleží jen na tom, v jaké fázi spánku se nacházíte. Výzkum na zjištění hloubky spánku a průběh snění proběhl již ve 30. letech za pomocí citlivé techniky. Zařízení na povrchu hlavy měřilo elektrické potenciály vznikající v souvislosti se spontánní mozkovou aktivitou v průběhu spánku. Grafické vyjádření mozkových vln se nazývá elektroencefalogram – neboli EEG.

Během spánku se u vás střídá pět stádií spánků. První až čtvrté stádium se nazývá non-REM (NREM) a páté stádium najdete pod zkratkou REM. Během první a druhé fáze se tělo pomalu dostává do hloubky spánku, ve třetím a čtvrtém stadiu je spánek nejhlubší. Během těchto dvou nejhlubších stádií je dokonce nejtěžší spáče probudit, pokud se ovšem nejedná o citově pojené zvuky – jako je pláč dítěte či vyslovení známého jména. Ale méně osobní podněty jako je hlasitý zvuk zůstanou bez povšimnutí. Toto stádium se nejčastěji objevuje během první poloviny noci. Oční pohyby jsou minimální, srdeční frekvence a frekvence dechu se zřetelně snižují. Svalová relaxace se prohlubuje a mozková aktivita je zpomalena.

Pátá fáze – paradoxní spánek, je charakteristický rychlými očními pohyby. REM spánek se během osmihodinového spánku obvykle objeví čtyřikrát až pětkrát, s příležitostnými krátkými probuzeními nad ránem. Novorozenci dokonce stráví asi polovinu svého spánku v REM fázi. V průběhu REM spánku dochází k pohybům očí asi 40 až 60krát za minutu. Srdeční frekvence se zvyšuje na hodnoty jako ve dne a mozek je aktivnější než v bdělém stavu.

Sen si pamatujeme jen tehdy, když se v jeho průběhu probudíme. Ale lze si rozvzpomenout, pokud se snažíme, a dokonce si můžeme vzpomenout i po delší době. Jinak jsou sny pomíjivé a rychle se ztrácí. Během prvních čtyř fází dokáže určit jaký sen zdál zhruba čtvrtina osob. Jsou to sny zrakové živé a mají bizardní až nelogický charakter. Zatímco osoby probuzené během REM spánku dokáží většinou vždy určit, že se jim zdál sen. Sny jsou více podobné normálnímu myšlení, nejsou tak živé a emoční, jsou více spojeny s událostmi bdělého života.

Přesný průběh spánkového cyklu je samozřejmě u každého jiný. Hlavní změny přicházejí s věkem. Zhruba od pátého roku zůstane spánek stejný až do staří. Starší lidé se často budí a trpí přirozenou nespavostí.

Nemůžete usnout? Zkuste kouknout na naše postupy, jak se ukolíbat do říše snů. ZDE

Podobné články