Poruchy spánku

Poruchy spánku

Špatně spíte a máte strach, jestli netrpíte nějakou ze spánkových poruch? Prohlédněte si naší stručnou definici poruch jako je insomnie, narkolepsie a apnoe.

Insomnie

Jde o poruchu spánku, při které nelze usnout nebo se často probouzíte. Insomnie nemusí být vždy patologická, může jít i o problém trvající jen týden. Takovému problému většinou předchází problémy způsobené stresem a často zmizí po odstranění důvodu vzniku. Pokud insomnie trvá déle jak jeden měsíc je vhodné navštívit odbornou pomoc lékaře, který vyhodnotí, zda je nutná léčba. Dlouhotrvající – chronická insomnie může být vrozená nebo získaná, například vlivem nějaké jiné psychické nemoci.

Zajímavé na nespavosti je, že většina lidí, kteří zastávají tvrzení, že trpí nespavostí, ve skutečnosti spí velmi dobře. Jen třeba nedodržují správný rytmus pro ukládání k spánku. Naopak lidé zažívající insomnii většinou svůj problém podceňují.

Delší dobu nevyspalí člověk je velmi unavený, podrážděný a má velmi zhoršenou koncentraci, trpí špatnou náladou, až se sklonem k depresím. Chování velmi nevyspalého člověka je podobné tomu, jaké se projevuje v opilosti.

Víte, co je Bruxismus?

Jedinečný název pro osoby, které během spánku skřípají zuby. Nejčastěji se vyskytuje u dětí, ale nevyhne se ani dospělým. Často osoby ani netuší, že si během spánku brousí zuby, pokud je neupozorní spolunocležník. Za skřípání zubů může velmi často stres, hněv, frustrace nebo úzkost.

Narkolepsie

Tato nemoc je vzácná a závažná a rozhodně vám neunikne bez povšimnutí. Lidé trpící narkolepsií dokáží usnout kdekoliv a kdykoliv. Jde o opakované, nezadržitelné záchvaty dřímoty. U těžkých případů se mohou objevovat i několikrát denně a trvají zhruba 15 až 30 minut. Narkoleptici mají velké potíže v zaměstnání, nebo při ovládání nějakých strojů či mechanismů. Náhlý spánek během řízení auta, by mohl způsobit obrovskou nehodu. V průběhu takového záchvatu upadnou jedinci do REM stadia, tak rychle že ztratí svalové napětí, což znamená, že upadnou dříve, než si stihnou lehnout. Výzkum prokázal, že narkolepsie je částečně dědičná. Navíc během spánkového záchvatu mají lidé tak živé sny, že jsou skoro k nerozeznání od skutečnosti. Jedinec nedokáže náhlému spánku zabránit svou vůlí, ani jej neovlivní kvalitním spánkem v noci.

Víte, co je Somnolokvie?

Aktivita během spánku v podobě mluvení ze spaní. Může jít také o výkřiky nebo zpívání. Jde o abnormální jev při zdravém spánku a stejně jako u bruxismu za tím stojí špatná spánková hygiena.

Apnoe

Spánková apnoe je stejně jako narkolepsie velmi vzácná a závažná. Jde o poruchu spánku, při které jedinec přestane v průběhu spánku dýchat. Jednou z příčin je, že mozek přestane vysílat povely k bránici a ostatním dýchacím svalům – což vede k zástavě dechu. Další příčinou je přílišná relaxace svalů hrdla, a to vede k částečnému uzávěru průdušnice – díky tomu se dýchací svaly snaží větší silou o nádech a tím se dýchací cesty uzavřou úplně.

V průběhu této apnoické pauzy dodejte k poklesu obsahu kyslíku v krvi, což způsobuje sekreci hormonů vylučovaných pouze v případě nouze. Tato reakce zapříčiní probuzení spícího a tím i obnovu dýchání.  Často jde o několik apnoických fází během jedné noci. Probuzení pro obnovu dýchacích cest bývají tak krátká, že si jej jedinci ani nepamatují, ale délka spánku tím může být prodloužena, až o dvojnásobek a výsledkem je unavený a nevyspalý člověk. Touto poruchou spánku trpí častěji starší lidé.

Podobné články